Khi thành lập Fusion vào năm 2008, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về việc phát triển một hệ thống khách sạn và resort không tuân thủ theo bất kỳ nguyên tắc nào.

Điều này đã tác động đến quá trình phát triển Fusion thành một hệ thống khách sạn và nghỉ dưỡng độc đáo, nơi luôn chú trọng, nâng niu trải nghiệm của du khách chứ không phải tuân theo các tiêu chuẩn thông thường.